להתחברות

Sugia

מהי סוגיא | עמוד דיון

In order to view the discussion -please log in.

תוכן עניינים

 האם יש משבר ואם כן מהו?

לקריאה

 מה צריכה החברה והמדינה לעשות?

לקריאה

עיקרי החלופות השונות:

לקריאה

המצב העכשווי

לקריאה

הסכנות בנישואי תערובת

לקריאה

סכנה ליהדות התפוצות

לקריאה

התועלת בנישואי תערובת

לקריאה

כיצד יש להתמודד עם הסכנות שנשקפות מנישואי התערובת?

לקריאה

איזו חלופה תקל על מסורבי הגט?

לקריאה

האם ההכרה בנישואי תערובת אגב הנהגת נישואין אזרחיים בישראל היא בעייתית לישראל כמדינה יהודית?

לקריאה

כיצד המדינה והתרבות צריכות להתמודד עם ההכרה בנישואי תערובת אגב הנהגת נישואין אזרחיים בישראל?

לקריאה

המצב העכשווי

לקריאה

הבעייתיות במצב הקיים

 

לקריאה

האם יש לחייב רישום של ידועים בציבור?

לקריאה

האם יש צורך להגביל את תחולת ההגדרה של הידועים בציבור?

לקריאה

פתח לדיון עתידי – מה צריך להיות מעמד הידועים בציבור לכשיונהגו נישואין אזרחיים?

לקריאה

המצב העכשווי

לקריאה

הנהגת נישואין אזרחיים תחייב התרת נישואי תערובת

לקריאה

האם תופעת נישואי התערובת תתרחב בעקבות הנהגת נישואין אזרחיים בישראל? 

לקריאה

האם התרת נישואי התערובת תגרום לפילוג בעם?

לקריאה

המצב הקיים בישראל

לקריאה

האם יש בכלל צורך ברישום נישואין?

לקריאה

הצורך בשינוי המצב הקיים

לקריאה

מהו השינוי הרצוי ברישום הנישואין והגירושין?

לקריאה

מבוא

לקריאה

דיון

לקריאה

איזו חלופה עדיפה עבור מנועי החיתון?

לקריאה

מהי החלופה העדיפה מנקודת מבט של פלורליזם דתי?

לקריאה

איזו חלופה תקל את הליך הגירושין?

לקריאה

איזו חלופה תצמצם את סכנת הממזרות ופילוג העם?

לקריאה

איזו חלופה עדיפה עבור המיעוטים בישראל?

לקריאה

הפגיעה בזכויות האדם במצב כיום

לקריאה

הפגיעה בזכויות האדם במצב כיום

לקריאה

קידום ערכי הכלל תוך פגיעה בזכויות הפרט

לקריאה

קידום ערכי הכלל תוך פגיעה בזכויות הפרט

לקריאה

אחדות העם היהודי

לקריאה

אחדות העם היהודי

לקריאה

כיצד ניתן לאזן בין ה"דמוקרטי" ל"יהודי" בסוגיית הנישואין והגירושין?

לקריאה

דרכים לאיזון ה"יהודי" וה"דמוקרטי"

לקריאה

על המדינה למעט ככל האפשר בחקיקה ובהתערבות בשוק העבודה ולכן כמובן שאין מקום לחוק כזה.
דעת מילטון פרידמן ואברהם פופקו.

לקריאה

תוכן השבתון

לקריאה

שבתון: זכות או חובה?

לקריאה

התמודדות עם הקושי הארגוני

לקריאה

האם יש בכלל צורך ברישום נישואין?

לקריאה

המציאות החברתית-תרבותית החדשה והשלכותיה

לקריאה

הרשתות הגדולות מול המכולות הקטנות

לקריאה

לכל עיר שבת משלה?

לקריאה

השלכות אופייה הייחודי של ת"א

לקריאה

! Location! Location! Location

לקריאה

השמיטה קוראת לעצירה ממירוץ החיים לטובת הנפש, המשפחה והקהילה

לקריאה

השמיטה כהרפייה

לקריאה

השבת בצומת היהודית דמוקרטית

לקריאה

איסור מסחר בשבת מטעמים סוציאליים

לקריאה

גדול תלמוד המביא לידי מעשה

לקריאה

קניות כתרבות?

לקריאה

הקונפליקט הדתי – חילוני

לקריאה

 משך השבתון

לקריאה

Present violations of human rights 

לקריאה

Promoting the values of the collective while infringing the rights of the individual

לקריאה

Unity among the Jewish people

לקריאה

Ways to achieve a balance between “Jewish” and “Democratic”

לקריאה

Sabbatical Content

לקריאה

The Sabbatical – Optional or Obligatory?

לקריאה

Organizational Difficulties

לקריאה

Where is the Money and When?

לקריאה

תגובות אחרונות

מקורות אחרונים

חברי בית המדרש